Фондация „Български дух” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена от бесарабски българи в Молдова. Тя е независима и доброволна организация, която осъществява своята дейност в обществен интерес. За реализация на проектите, един от който е он-лайн вестника «Светлина», имаме нужда и от Вашата финансова подкрепа. Благодарим на всички, които правят или ще направят дарение.

Понякога помощта е много важна!

Personal Info

Donation Total: €15.00